Lokacija
Petak, 23 Juli 2021

PODRŽANE ČETIRI UČENIČKE INICIJATIVE

FOTOZahvaljujući projektu "Zajedno jači", koji sprovodi Caritas Valjevo uz podršku kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal (UNODC), u Osnovnoj školi "Prota Mateja Nenadović" u Brankovini podržane su četiri učeničke inicijative koje imaju za cilj prevenciju upotrebe droga i promociju zdravih stilova života.
Kroz učeničku inicijativu “Ekološka bašta” podržano je proširenje školske ekološke bašte u cilju promocije zdravih navika u ishrani, razvijanju radnih navika kod učenika, kolektivnog duha i buđenju novih interesovanja. S obzirom da škola u Brankovini nema fiskulturnu salu u svom sastavu glavno mesto za realizaciju sportskih aktivnosti predstavljaju sportski tereni ispred škole. Inicijativa “Mesto susretanja” bavi se rekonstrukcijom i obnovom tribina koje za ove školarce ne predstavljaju samo sportsku infrastrukturu već i letnju učionicu, mesto za druženje, razmenu ideja ali i mesto gde se rađaju prve simpatije. Pored rekonstrukcije tribina obezbeđene su mreže za golove i koš. Zahvaljujući “Mestu susretanja” slobodno vreme i dosada upotpuniće se i zameniti zdravijim i kreativnijim aktivnostima.
Osnovna škola “Prota Mateja Nenadović” smeštena je u kulturno-istorijskom kompleksu Brankovina. Zahvaljujući bogatoj istoriji i značaju porodice Nenadović i srpskoj poeti i brankovčanki Desanki Maksimović kompleks posećuje veliki broj školskih ekskurzija i turista. Turističkoj ponudi Brankovine doprineće suveniri koje će izrađivati učenici škole okupljeni oko inicijative “Suveniri iz Brankovine”.  Suveniri iz školske radionice naćiće se i u humanitarnoj akciji ”Najmladji za najmladje”. Simpatični proizvodi od vune prodavaće se na humanitarnom bazaru, a ostvaren prihod biće raspoređen za nabavku novog materijala, za potrebe škole i u humanitarne svrhe. Poslednja inicijativa “Brže, više, jače” odnosila se na nabavku sportskih rekvizita  sa ciljem angažovanja učenika u raznovrsnim fizičkim aktivnostima, organizovanjem takmičenja i dečijih sportskih igara kao podsticaj i uključivanje drugih učenika u sportske aktivnosti.

Projekat ''Zajedno jači'' ima za cilj prevenciju upotrebe psihoaktivnih supstanci i alkohola za učenike osnovnoškolskog uzrasta sa naglaskom na zajedničkoj akciji škole, učenika, roditelja i profesionalaca za mentalno zdravlje kroz kreiranje i promociju zdravih stilova života.  Ciljna grupa su učenici od I-VIII razreda i roditelji grupe vulnerabilnih učenika i učenika sa rizičnim ponašanjem kao i svi zainteresovani roditelji. Preventivni programi realozovani su kroz četiri segmenta rada.  Prvi deo odnosio se na trening za studente psihologije i diplomirane mlade psihologe koji su uanpredili znanja iz oblasti zloupotreba droga, razvojnog perioda srednjeg detinjstva i rane adolescencije kao i veštine i kompetencije za uspešnije vođenje radionica sa učenicima, u cilju povećanja socijalnih veština i kreiranja zdravih stilova života.  Drugi segment projekta odnosio se na radionice za sve učenike od I do VIII razreda, koje su obuhvatale teme emocija, samopouzdanja i stida, komunikacija, vršnjačkog nasilja, učenja, planiranja vremena, osnovne informacije iz oblasti zloupotrebe droga. I na kraju radionice za vulnerabilne pojedince i njihove roditelje u kojima će se koristiti tehnike za unapređenje veština suočavanja sa bolnim emocijama, sprečavanja rizičnog ponašanja i unapredjenja porodične komunikacije.
Kreiranje inicijativa od strane učenika u oblasti prevencije upotrebe droga predstavlja zaokruživanje projeknog rada na temu prevencije upotreba droga i promocije zdravih stilova života. Realizacija inicijativa podržana je sa 160 000,00 dinara.

Ovaj set preventivnih aktivnosti predstavlja kreativnu dopunu postojećih programa prevencije kroz jačanje kompetencija učenika, roditelja, škola i profesionalaca što je i razlog davanja naziva projektu – ZAJEDNO JAČI, sa posebnom naglaskom na učešće mladih i njihovu inicijativu u prevenciji upotrebe droga.
Program je finansiran od strane Kancelarije za drogu i kriminal Ujedinjenih nacija UNODC -  Inicijativa mladih. Njihovi programi  podržavaju  i osnažuju mlade ljude da postanu aktivni u svojim školama, lokalnim zajednicama i omladinskim grupama za prevenciju upotrebe droga i promociju zdravlja.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 07.30-15.30h |