Lokacija
Subota, 15 Decembar 2018

ODRŽAN EDUKATIVNI TRENING O RADNOJ INKLUZIJI

Radna inkluzija osoba sa mentalnim smetnjama bila je tema trodnevnog edukativnog treninga održanog od 24. do 26. aprila u hotelu “Grand” u Valjevu, koji je predstavljao jednu od završnih aktivnosti projekta “UPSTREAM 2” (Unapređenje socijalizacije i tretmana u mentalnom zdravlju – drugi deo), koji kofinansira Evropska unija iz IPA predpristupnih fondova za prekograničnu saradnju Srbije i Bosne i Hercegovine, a uz podršku partnera ga realizuju Karitas Valjevo i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji „Feniks“ iz Tuzle. Trening je okupio brojne stručnjake, profesionalce koji se bave radnom inkluzijom osoba sa invaliditetom, predstavnike nevladinih organizacija, udruženja, kao i poslodavce. U radu su učestvovali i gosti iz Tuzle i Italije.
- Svi znamo da kvalitet života osoba sa psihičkim problemima velikim delom zavisi od medicinske nege, ali isto tako i od odnosa koje imaju sa drugim ljudima. Dakle, ovi aspekti koji nisu zdravstveni su isto toliko važni, tako da sve osobe koje se bave pacijentima sa psihičkim problemima moraju da i o njima vode računa, a među tim aspektima imati ili nemati posao je ekstremno važno – poručio je prof. dr Paolo Serra, konsultant Karitasa Italije i ekspert na ovom projektu.
Kakva su iskustva u Evropskoj uniji kada je u pitanju ova tema pojasnila je Svetlana Janković Beljanski, pomoćnica gradonačelnika za socijalna pitanja:
- Karakteristično je da se u poslednje vreme u većini zemalja Evropske unije osobe sa invaliditetom ne tretiraju kao osobe ili pojedinci koji imaju neki problem, nego društvena zajednica sa aspekta ljudskih prava ima potrebu da sagledava njihove probleme i da im pruži mogućnost za aktivno uključenje u sve aktivnosti društvenog života. Najviše se apeluje na filozofiji samostalnog života koja omogućava osobi sa invaliditetom, pa i osobi sa mentalnim, psihičkim teškoćama, da ima pravo na dostojanstven život, a to znači da radi i bude aktivan učesnik u društvu.

Prof. dr Snežana Medenica, načelnica Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo, naglasila je da se odavno razmišljalo o tome kako pomoći pacijentima, jer su, kako je rekla, duševni bolesnici obeleženi, niko ih neće i nigde ne pripadaju. Ona je podsetila na aktivnosti realizovane u okviru projekta „UPSTREAM“ i najavila sledeće korake.
- Pre šest-sedam godina smo krenuli sa kućnim posetama da bismo na što humaniji način pristupili našim pacijentima, da bi ih ostavili u njihovom okruženju, u njihovoj porodičnoj sredini. To je jedno divno i pozitivno iskustvo iz kojeg smo sad došli da vidimo gde je naš pacijent, šta će se učiniti kada radna i socijalna sredina sazna da on dolazi kod psihijatra i da je bolestan. Dobili smo podatke koje smo možda i očekivali, s obzirom na našu praksu i iskustvo, tako da smo se mogli samo uhvatiti za glavu i pitati šta sad da uradimo. Ali ne, mi nećemo biti depresivni, idemo dalje, mi sad nastojimo da ovo prezentujemo, da kažemo kakvi smo svi mi ljudi, da svako od nas može da bude duševni bolesnik, da svako od nas ima pravo da ima duševni poremećaj, da se može lečiti i pomoći. A šta dalje? Motivisani smo da uđemo u jednu novu priču “kuće na pola puta”, što znači da za naše pacijente koji su duševni bolesnici, obeleženi, izolovani, koji više čak nisu radno aktivni ili nema ko da vodi računa o njima, napravimo jedan prelaz između bolnice i kuće. To su “kuće na pola puta” gde bismo svi zajednički, ne samo medicinska strana, nego uopšte i socijalna strana i čitav grad pomogli da na te ljude obratimo pažnju na humaniji način. Znači, oni bi živeli u određenim stanovima, kućama, gde bismo mi vodili računa o njima, a oni bi mogli nešto samostalno da rade, da se uključuju u radne aktivnosti ili radno-okupacioni tretman. To je nešto što se izrodilo nakon ovog projekta i nadam se da ćemo uspeti u tome. Mislim da je Valjevo jedan od modela što se tiče Srbije, ali i okruženja, jer smo stvarno napravili jedan veliki pomak – kazala je prof. dr Snežana Medenica.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469

Radno vreme: ponedeljak-petak 08-16h |