Lokacija
Sreda, 27 Maj 2020

REALIZOVANA STUDIJSKA POSETA KOOPERATIVI DOMUS LAETITIAE

Prve nedelje novembra u okviru projekta „Profesionalizacija sektora mentalnog zdravlja u Valjevu u cilju kvalitetnijeg života osoba sa intelektualnim smetnjama” koji sprovodi Karitas Valjevo u partnerstvu sa Gradom Valjevom i Udruženjem za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“, a u okviru programa „Otvoreni zagrljaj“ koji finansira Evropska Unija, realizovana je studijska poseta socijalnoj kooperativi  Domus Laetitiae iz italijanskog grada Biella.  

Svrha ove posete bila je upoznavanje sa sistemom zastite mentalnog zdravlja u regiji Pijemont u severnom delu Italije, aktivnostima kooperative Domus Laetitiae i njenih partnerskih asocijacija na polju pružanje podrške licima sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama  a u cilju prenošenja pozitivnih iskustava, unapređenja postojećih i razvijanja novih usluga socijalne zaštite u Gradu Valjevu.
Tokom pet dana boravka u Italiji, predstavnici Caritasa Valjevo, Grada Valjeva i Psihijatrijske službe Opšte bolnice Valjevo imali su priliku da se upoznaju sa širokim setom usluga koje pruža ova socijalna kooperativa: stanovanjem uz podršku za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, dnevnim centrom i rezidencijalnim smeštajem namenjenim osobama sa najtežim oblicima mentalne ometenosti, konceptom privremenog stanovanja, uslugama rane intervencije i podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju uzrasta od 0 do 3 godine, "kućom autizma" kao i teritorijalnim programima intervencije u oblasti jačanja veština i preostalih sposobnosti za samostalni život osoba sa invaliditetom. Takođe, poseta je iskorišćena i za predstavljanje modela radnog osposobljavanja ove ciljne grupe u radionici "Botegga dei mestieri", podrške porodici i socijalizaciji korisnika kroz rad u vršnjačkim grupama. Pored navedenog, učesnici su se upoznali i sa funkcionisanjem usluge pomoć u kući u regiji Opštine Biella za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, a važan segment studijske posete odnosio se i na upoznavanje sa modelom međuopštinskih usluga socijalne zaštite koje se sprovode na teritoriji šire regije Biella (pokriva 180 000 stanovnika), a koje su u nadležnosti međuopštinskog konzorcijuma za usluge socijalne zaštite - Conzorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Biella – I.R.I.S. Poseta je završena gostovanjem Caritasu Biella i obilaskom lokalnog Caritasa opštine Sagliano Micca.

"Domaćin i organizator posete - "Kooperativa Domus Laetitiae" već 30 godina se bavi pružanjem socio-zdravstvenih usluga kao i kreiranjem i realizacijom programa podrške porodicama i radnoj inkluziji osoba sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Studijska poseta je bila izuzetno značajno iskustvo, kako sa aspekta moguće primene ovih modela u Valjevu i ostalim opštinama Kolubarskog okruga tako i u kontekstu uspostavljanja šireg strateškog partnerstva sa socijalnim kooperativama koje deluju u ovoj italijanskoj regiji, posebno imajući u vidu buduće programe Evropske Unije koji nas očekuju u predpristupnoj fazi. U Valjevu su neke od usluga već pokrenute - pomoć u kući za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama koje sprovodi Caritas Valjevo, dnevni boravak i predah smeštaj koje realizuje naš partner na projektu - udruženje Naši snovi, niz godina funkcioniše i Klub osoba sa invaliditetom "Korak napred" sa ciljem pripreme korisnika za samostalan život i maksimalnog uključivanja u društveni život zajednice. Što se samog Caritasa tiče, njegova uloga u Italiji na polju osnaživanja ranjivih gupa u zajednici drugačija je od one koju imaju lokalni Karitasi u Srbiji. Tu pre svega mislim na ulogu Caritasa u animaciji i senzibilizaciji čitave društvene zajednice, ukazivanju drugim subjektima na probleme najranjivijih i njihovom povezivanju. Ako izuzmemo pravni okvir sistema socijalne zaštite koji je neuporedivo više na strani trećeg sektora nego što je to slučaj u Srbiji, zajednički utisak svih učesnika grupe jeste ne samo nesumnjiva profesionalna, već i emotivna posvećenost u radu sa ovim licima. Ovo se ne odnosi samo na profesionalno osoblje, već čitavu društvenu zajednicu čija se visoka svest o problemima ove ciljne grupe ogleda u velikom volonterskom angažovanju", kaže Marko Maksimović, koordinator projekta.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469

Radno vreme: ponedeljak-petak 07.30-15.30h |