Lokacija
Petak, 23 Juli 2021

ZAVRŠENI RADOVI U KORITU REKE LJUBOSTINJE

fotoNakon sanacije klizišta u Pivskoj ulici Caritas Valjevo je u saradnji sa Direkcijom za urbanizam, građevinsko zemlјište, puteve i izgradnju Valјeva završio radove na povećanju proticajnog profila reke Ljubostinje sa izradom obaloutvrde od kamenog nabačaja nizvodno od mosta u Podgoričkoj ulici u Valjevu.

Radovi na obe lokacije su realizovani u sklopu aktivnosti kancelarije Caritasa Valjevo na polju pružanja podrške i rehabilitacije domaćinstava koja su pretrpela štetu usled klizišta tokom maja meseca 2014. godine  i aktivnosti na polju smanjenja štete od elementarnih nepogoda.

Radove na sanaciji klizišta i povećanju  proticajnog profila reke Ljubostinje izvela je valjevska firma Sava Kop i ukupna vrednost Caritasove investicije iznosi 1,5 miliona dinara. Sredstva za navedene radove obezbeđenja su zahvaljujući finansijskoj podršci Caritasa Slovačke i Caritasa Srbije.

.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 07.30-15.30h |