Lokacija
Sreda, 27 Oktobar 2021

PREDSTAVLJEN KLASTER KOLUBARSKOG OKRUGA NA SUSRETU PRAKTIČARA U NIŠU

fotoU okviru “XXII Oktobarskih susreta u socijalnoj zaštiti“ u četvrtak 20. oktobra u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u Nišu održan je skup na temu „Zajednica praktičara  – razmena postojećih  praksi i izazova za  socijalnu inkluziju ranjivih grupa, uključujući Rome“.

Tradicionalno okupljanje socijalnih radnika u Nišu i susret praktičara bila  je prilika da se dobiju i razmene informacije o tekućim aktivnostima u oblasti socijalne zaštite, a prvi deo susreta bio je rezervisan za izlaganja profesora Miroslava Brkića i doktora Zorana Vesića na temu licenciranja usluga socijalne zaštite odnosno javne nabavke socijalnih usluga. U drugom delu dana predstavljeni su primeri dobre prakse na primerima projekata koji se realizuju u okviru poziva "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu".  Predstavnici Caritasa Valjevo Snježana Barić, ekspert na projektu,  menadžer projekta Dušan Perić i stručni radnik i koordinator usluge Pomoć u kući pri  Zajedničkom centru za socijalni rad Solidarnost za opštine Lajkovac, Mionica i Ljig  Jovana Maksimović imali su čast i zadovoljstvo da predstave projektne aktivnosti i dosadašnje rezultate projekta  “Za veću solidarnost prema starijima – klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući” koji sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“  i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig.

Glavni cilj projekta koji sprovodi Caritas Valjevo je obezbeđivanje održivosti brige o starim licima u opštinama Lajkovac, Ljig i Mionica u cilju smanjenja potražnje za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom i prezentacija projektnih aktivnosti u Nišu za praktičare u oblasti socijalne zaštite trebala je da posluži kao primer dobre saradnje civilnog sektora, lokalnih samouprava i javnih institucija u cilju uvođenja novih socijalnih usluga i podizanja nivoa kvaliteta života naših građana. Pored Caritasa Valjevo svoje aktivnosti u okviru programa  "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu"  prezentovali su u predstavnici Danskog saveta za izbeglice i Grada Kraljeva i Centra za edukaciju Roma i etničkih zajednica. 

Skup posvećen razmeni postojećih  praksi i izazova za socijalnu inkluziju  realizovan je u okviru projekta "Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu" koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, a ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 07.30-15.30h |