Lokacija
Sreda, 27 Oktobar 2021

REALIZOVANE EDUKACIJE U CILJU JAČANJA KAPACITETA PRUŽALACA

FOTOU „Hotelu Vrujci“ u Vrujcima tokom juna meseca realizovane su dve edukacije u ovkiru projekta „Za više solidarnosti prema starijima - Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ koji finansira EU, a sprovodi Caritas Valjevo u partnerstvu sa Međuopštinskim centrom za socijalni rad „Solidarnost“ Ljig  i opštinama Mionica, Lajkovac i Ljig. Program obuke razvija znanja, veštine i stavove stručnih saradnika u oblasti zaštite i podrške odraslima, starima i osobama sa invaliditetom i obezbeđuje podršku porodici i nezaposlenim licima.

U cilju podizanja ličnih kapaciteta radnika službe „Pomoć u kući“ koja će biti uspostavljena pri Zajedničkom centru za socijalni rad i zaposlenih  u socijalnoj zaštiti iz Kolubarskog okruga realizovana je  edukacija ne temu „Efikasne komunikacije sa starima“.   Trening je imao za cilj razvoj i unapređenje profesionalnih kompetencija relevantnih za oblast zaštite starih, što podrazumeva sticanje komunikacijskih znanja i veština za primenu integralnog pristupa u zbrinjavanju starih i adekvatnom zadovoljavanju njihovih potreba i povećanje profesionalne i etičke senzibilisanosti za specifičnosti i potrebe starih i unapređivanje kvaliteta rezidencijalnog zbrinjavanja.
Drugi trening realizovan u okviru  projekta „Za više solidarnosti prema starijima - Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ odnosio se primenu skale za procenu funkcionalne sposobnosti korisnika i određivanje potrebnog stepena podrške. Polaznici obuke stekli su praktična znanja i veština za primenu SFP-BSM skale, kao instrumenta za procenu funkcionalne sposobnosti na osnovu koje se određuje stepen podrške korisnicima. Posebni ciljevi  edukacije odnosili su se  na unapređenje profesionalnih kompetencija stručnih radnika za individualno planiranje rada sa korisnicima i sticanje znanja o metodama i tehnikama evaluacije na osnovu procene funkcionalnih sposobnosti korisnika.
Projekat „Za više solidarnosti prema starijima - Klaster Kolubarskog okruga za uslugu Pomoć u kući“ realizuje se u okviru poziva  “Evropska podrška inkluzivnom društvu”.


Projekat “Evropska podrška inkluzivnom društvu”,  koji Evropska unija finansira sa 5,4 miliona evra, ima za cilj da obezbedi veću društvenu uključenost ugroženih grupa u Srbiji kao što su starija lica, deca, pripadnici manjina uključujući Rome i Romkinje i drugi. EU je kroz projekat bespovratno dodelila 4,3 miliona evra u vidu 28 grantova , koji će se realizovati u 36 gradova i opština u Srbiji do kraja 2017. Projekti, koje sprovode republičke i pokrajinske institucije socijalne zaštite, opštine i gradovi, centri za socijalni rad, udruženja građana, fondacije, obrazovne ustanove i javna preduzeća, će povećati obim i kvalitet usluga na lokalu u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, stanovanja, obrazovanja i zapošljavanja i time ojačati društvenu uključenost ugroženih grupa.
Projekat sprovodi Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji (www.europa.rs) u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (www.minrzs.gov.rs).
Više o projektu možete saznati na www.socijalnainkluzija.rs

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 07.30-15.30h |