Lokacija
Sreda, 27 Maj 2020

PREDUZETNIŠTVO U SLUŽBI ČOVEKA

fotoKoncept socijalnog preduzetništva je biznis koji posluje s idejom da se ostvarenim profitom od prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna socijalna misija. Zarađena sredstva ne služe uvećanju imovine pojedinaca već se ulažu u svrhe kao što su zapošljavanje ljudi iz ranjivih kategorija, socijalne  usluge za najugroženije, obrazovanje, zaštita životne sredine ili kulturne aktivnosti. Prateći ideju biznisa u službi čoveka, humanitarna organizacija Caritas Valjevo iz Valjeva pokrenula je 2012. godine profesionalnu ofset štampariju koja pruža široku lepezu različitih usluga štampe,  od najprostijih formi štampe, plakata, udžbenika, kalendara, svezaka, blokova, flajera, novina, časopisa, do najzahtevnijih proizvoda poput ekskluzivnih kataloga, knjiga u tvrdom povezu  i različite kartonske ambalaže za privredu. Visok nivo kvaliteta štampe i socijalni aspekt štamparije i činjenica da se ostvareni prihod ulaže u najugroženije kategorije stanovništa su glavni razlog poverenja velikog broja klijenata u zemlji i inostranstvu koji su svoju štampu poverili jednoj humanitarnoj organizaciji. Prihod ostvaren radom štamparije ulaže se u  aktivnosti Caritasa Valjevo, prvenstveno u pomoć i negu starih lica i osoba sa invaliditetom i obezbeđivanje humanitarne pomoći materijalno ugroženim sugrađanima.

„Drugi deo Caritasovog preduzetništva u službi pomoći najugroženijima je usluga vešeraja, pranja, sušenja i peglanja veša za građane i firme sa teritorije grada Valjeva. Od 15. jula u Valjevu će raditi moderna perionica veša, a sav prihod ostvaren kroz rad vešeraja biće uložen u sufinansiranje usluge vešeraja za osobe sa invaliditetom.  Trenutno u našem vešeraju 70 osoba sa invaliditetom dobija svake nedelje besplatnu uslugu pranja i peglanja veša, sa dostavom veša na kućnu adresu“ kaže Radoslav Ljubičić, direktor Caritasa Valjevo.


IMPRENDITORIALITA’ AL SERVIZIO DELL’ UOMO
L’impresa sociale è un’azienda che reinveste le proprie eccedenze a una chiara missione sociale. Il profitto realizzato attraverso la vendita di prodotti o la prestazione dei servizi non serve all’aumento dei beni personali, ma viene investito investiti in assunzione delle persone appartenenti ai gruppi vulnerabili, servizi sociali per i più vulnerabili, educazione, tutela dell'ambiente o attività culturali. Seguendo l'idea dell’imprenditorialità al servizio dell'uomo, l'organizzazione umanitaria Caritas Valjevo di Valjevo nel 2012 ha lanciato una tipografia professionale della stampa offset che offre una vasta gamma di servizi di stampa, dalle forme più semplici, poster, manuali, calendari, quaderni, blocchetti per appunti, volantini, giornali, riviste, fino ai prodotti più esigenti, quali cataloghi esclusivi, libri in copertina rigida e una varietà di imballaggi in cartone per l'industria. Il livello elevato di qualità di stampa e l'aspetto sociale della tipografia nonché il fatto che le entrate vengono investite nelle categorie più vulnerabili della popolazione rappresentano le ragioni principali per cui molti clienti in Serbia e all'estero hanno affidato la loro stampa a una organizzazione umanitaria. Il profitto realizzato dalla tipografia viene investito nelle attività  della Caritas Valjevo, soprattutto nel sostegno e l’assistenza agli anziani, persone con disabilità e  cittadini economicamente svantaggiati.
"L’impresa sociale di Caritas Valjevo è composta anche dal servizio di lavanderia, lavaggio, asciugatura e stiratura per i cittadini e le imprese della città di Valjevo ma soprattutto per le persone vulnerabili. Dal 15 luglio 2015 a Valjevo opererà una lavanderia moderna, e tutte le eccedenze provenienti dalla lavanderia saranno investite nel cofinanziamento della lavanderia per le persone disabili. Attualmente grazie alla nostra lavanderia ogni settimana 70 persone disabili beneficiano di un servizio di lavanderia gratuito con la consegna a domicilio", dice Radoslav Ljubicic, direttore della Caritas Valjevo.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469

Radno vreme: ponedeljak-petak 07.30-15.30h |