Lokacija
Četvrtak, 01 Decembar 2022

PROFESIONALIZACIJA SEKTORA MENTALNOG ZDRAVLJA U VALJEVU U CILJU KVALITETNIJEG ŽIVOTA OSOBA SA INTELEKTUALNIM SMETNJAMA

Projekat „Profesionalizacija sektora mentalnog zdravlja u Valjevu u cilju kvalitetnijeg života osoba sa intelektualnim smetnjama” zajednički su realizovali Caritas Valjevo, Grad Valjevo i Udruženje za pomoć deci sa posebnim potrebama „Naši snovi“ u okviru programa „Otvoreni zagrljaj“ koji finansira Evropska unija.

Glavni cilj projekta bio je da se usluge pomoći u kući i dnevnog boravka koje se u Valjevu već realizuju, učine dostupnim i odraslim licima sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i na taj način smanji mogućnost njihovog institucionalnog zbrinjavanja u kasnijoj fazi života. Pored toga jedan od zadataka bio je i povećanje kompetentnosti pružalaca socijalnih usluga na lokalnom nivou angažovanih u različitim servisima pomoći odraslim i starijim osobama sa psihičkim i intelektualnim smetnjama.

Caritas Valjevo, prenoseći iskustva iz Caritas-ove mreže, posebno iz Italije, Nemačke i Holandije,pokretač je organizovane dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući, a tokom 2001. godine Caritas Valjevo započinje sa prvim aktivnostima pomoći u kući podržanim od strane Caritasa Pordenone. Logičan nastavak aktivnosti pomoći u kući je dostupnost usluge za lica sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama koja je započeta u februaru mesecu 2015. godine. Usluga dnevnog boravka za decu, mlade i odrasle sa smetnjama u razvoju predstavlja jednu od posebno značajnih usluga socijalne zaštite kojom se može sprečiti institucionalizacija, smanjiti socijalna isključenost dece i mladih sa smetnjama u razvoju i kršenje osnovnih prava na život u porodičnom i socijalnom okruženju i optimalni razvoj u skladu sa ukupnim potencijalima korisnika. U Valjevu je usluga započeta 2009.godine.

Kroz razvoj usluge promenila se starosna struktura korisnika i nametnula potreba za zbrinjanjavanjem odraslih lica sa intelektualnim teškoćama i telesnim invaliditetom, nakon tridesete godine. Projektom “Profesionalizacija sektora mentalnog zdravlja u Valjevu” započinje se rešavanje njihovog statusa uz podršku razvoja usluga u zajednici. Jedna od “naučenih lekcija” tokom realizacije projekta je značaj komponete održivosti usluge koja je određena uspostavljanjem usluge u skladu sa zakonom i procedurama kojima se poštuju standardi usluga i definisanim programima usluge i obukom pružalaca usluge za njegovu realizaciju.Uspostavljanje odvojenih dnevnih boravaka za decu, mlade, odrasle i starije korisnike je izazov za sistem socijalne zaštite, ali je značaj odvajanja višestruk,  a pre svega zbog obezbeđivanja dostupnosti i kvaliteta usluga.

Dodatna vrednost projekta je u sagledavanju položaja osoba sa intelektualnim teškoćama sa različitih aspekata, iz ugla roditelja, korisnika i ugla pružalaca usluge, kao i sprovođenje transparentnosi prema naručiocu, porodicama i samoj organizaciji koja pruža uslugu i poseduje odgovarajuću licencu za rad.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 08-16h |