Lokacija
Sreda, 25 April 2018

UP.S.TREA.M

fotoKorisnici projekta: Caritas Italiana, Srbija i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” iz Tuzle, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012

Partneri: Dom zdravlja Valjevo, Caritas Valjevo

Cilj projekta

Projekat ima širi zdravstveni cilj da poboljša kvalitet života pacijenata sa zdravstvenim tegobama u Valjevu i Tuzli kroz promociju novih psihijatrijskih modela pomoći i reintegraciju pacijenata u njihove sredine.

Aktivnosti

Mentalno zdravlje je važno pitanje u pograničnom regionu zbog traumatičnih događaja tokom devedesetih i trenutne političke i ekonomske tranzicije. Oba faktora su imala uticaj na mnoge ljude uzrokujućui psihijatrijske poremećaje (post-traumatski stresni poremećaj, depresija, psihoze) i socijalne probleme (izolacija, diskriminacija, predrasude), koji se nisu adekvatno tretirali.

Ciljna grupa projekta su ljudi sa mentalnim poremećajima i njihove porodice, profesionalci i zaposleni u u oblasti mentalnog zdravstva, kao i civilna društva u cjelini u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Na jednoj strani, promovisan je sistem zaštite mentalnog zdravlja koji je razvijen u bolničkim uslugama u Valjevu i koji uključuje značajne promjene u tretmanu, kao što su kućne posjete i liječenje. Na drugoj strani, usluge zajednice u Tuzli su poboljšane zahvaljujući centru “Fenix” – udruženju pacijenata. Na osnovu ovih činjenica, sve projektne aktivnosti su planirane da pomovišu razmjenu postojećih dobrih praksi i zajedničko učenje.

Prekogranična razmjena dobrih praksi je promovisana aktiviranjem dviju radnih grupa, koje su izvele dvije posjete u okviru razmjene i izdale dvije brošure. Nadalje, razvijen je zajednički obrazovni i istraživački program u okviru kojeg su održana dva zajednička treninga sa evropskim i domaćim ekspertima i promovisano je prvo komparativno istraživanje sistema mentalnog zdravstva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Konačno, projekat je podržao podizanje javne svijesti kroz promociju zajedničke Anti-stigma Kampanje i postavljanje web site-a www.365danazamentalnozdravlje.org.

Voljeli bismo da nastavimo ovu saradnju u budućnosti, da aktiviramo nove usluge u oblasti mentalnog zdravstva i udruženja pacijenata u regionu i da isprobamo nove metode socijalne integracije osoba sa mentalnim bolestima, kao što je promocija socijalnih preduzeća za radnu inkluziju.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Štamparija  |  +381 69 306 5 463
Usluga "Pomoć u kući  | +381 69 306 5 464 |
Humanitarni rad  |  +381 60 505 8 606 |

Radno vreme: ponedeljak-petak 08-16h |