Lokacija
Petak, 02 Decembar 2022

UP.S.TREA.M

fotoKorisnici projekta: Caritas Italiana, Srbija i Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK “Fenix” iz Tuzle, Bosna i Hercegovina

Trajanje projekta: decembar 2010–mart 2012

Partneri: Dom zdravlja Valjevo, Caritas Valjevo

Cilj projekta

Projekat je imao širi zdravstveni cilj da poboljša kvalitet života pacijenata sa zdravstvenim tegobama u Valjevu i Tuzli kroz promociju novih psihijatrijskih modela pomoći i reintegraciju pacijenata u njihove sredine.

Aktivnosti

Mentalno zdravlje je važno pitanje u pograničnom regionu zbog traumatičnih događaja tokom devedesetih i trenutne političke i ekonomske tranzicije. Oba faktora su imala uticaj na mnoge ljude uzrokujući psihijatrijske poremećaje (post-traumatski stresni poremećaj, depresija, psihoze) i socijalne probleme (izolacija, diskriminacija, predrasude), koji se nisu adekvatno tretirali.

Ciljna grupa projekta bili su ljudi sa mentalnim poremećajima i njihove porodice, profesionalci i zaposleni u u oblasti mentalnog zdravstva, kao i civilna društva u celini u Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Na jednoj strani, promovisan je sistem zaštite mentalnog zdravlja koji je razvijen u bolničkim uslugama u Valjevu i koji uključuje značajne promene u tretmanu, kao što su kućne posete i lečenje. Na drugoj strani, usluge zajednice u Tuzli su poboljšane zahvaljujući centru “Fenix” – udruženju pacijenata. Na osnovu ovih činjenica, sve projektne aktivnosti su planirane da pomovišu razmenu postojećih dobrih praksi i zajedničko učenje.

Prekogranična razmena dobrih praksi je promovisana aktiviranjem dve radne grupe, koje su izvele dve posete u okviru razmene i izdale dve brošure. Nadalje, razvijen je zajednički obrazovni i istraživački program u okviru kojeg su održana dva zajednička treninga sa evropskim i domaćim ekspertima i promovisano je prvo komparativno istraživanje sistema mentalnog zdravstva u Srbiji i Bosni i Hercegovini. Konačno, projekat je podržao podizanje javne svesti kroz promociju zajedničke Anti-stigma Kampanje i postavljanje web site-a www.365danazamentalnozdravlje.org.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 08-16h |