Lokacija
Četvrtak, 01 Decembar 2022

ISTORIJAT

Caritas Valjevo je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva promocije i svedočenja delotvorne hrišćanske ljubavi u službi celokupnog razvoja čoveka, ostvarivanja socijalne pravde i mira i izgradnje civilnog društva delujući prvenstveno u socijalno – zdravstvenoj i humanitarnoj oblasti.
Caritas Valjevo deluje u okviru nacionalne kancelarije Karitasa Srbije, koji je u okviru Caritas -a Evrope i deo je Caritas-a Internationalis. Caritas Internationalis ima oko 200 članova, a od 2003. godine i Karitas Srbije je punopravni član.
Sadašnje aktivnosti Caritasa Valjevo se odnose na realizaciju projekata i aktivnosti: humanitarnog karaktera, socijalne zaštite, razvoja socijalnog preduzetništva, delovanja u vanrednim situacijama i promociju zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.


Caritas Valjevo je član raznih tela na lokalnom nivou:
• Saveta za integralnu socijalnu zaštitu grada Valjeva,
• radnih tela za izradu strateških dokumenata iz oblasti socijalne zaštite,
• tima za unapređenje usluge pomoći u kući imenovanog od strane gradonačelnika grada Valjeva i
• Tima za postpenalnih prihvat u lokalnoj zajednici
• Multidisciplinarnog tima za pomoć u kući osobama sa mentalnim teškoćama
• drugih neformalnih timova na lokalnom nivou koji deluju u oblasti socijalne zaštite i humanitarnog rada za ranjive grupe građana.


Na republičkom nivou član je mreže pružala usluga socijalne zaštite Konekta.

Caritas je prisutan u Valjevu od 1992. godine, a službeno delovanje počinje otvaranjem kancelarije u Valjevu u januaru 2001.g., koja je formalno bila filijala Caritasa Beogradske nadbiskupije.
Karitativna misija tada, sprovodila se kroz realizaciju urgentnih programa pomoći, a uz podršku Caritas-ove mreže, CRS-a, donacija Evropskih država i dr. Programi pomoći bili su usmereni ka osobama u stanju socijalnih potreba, a distribusija se sprovodila uz saradnju sa Centrom za socijalni rad, Crvenim krstom, Srpskom pravoslavnom crkvom, korisničkim udruženjima, mesnim zajednicama i tadašnjom opštinskom upravom.

Pomoć koja se delila:
• Porodični paketi sa hranom i higijenom
• Ogrevno drvo i šroreti
• Školski pribor za decu; bebi paketi za decu do 2 godine...
• Oprema za bolnicu – centrifuga za krv, nameštaj, bolnička posteljina, bolnički kreveti, uniforme i dr
• Polovna odeća i obuća, popsteljina, prekrivači i dr
• Polovni nameštaj
• Invalidska pomagala – kolica, hodalice, štake i dr
• Dekubitni dušeci i kreveti
• Finsnsijska podrška osnovnoj školi za decu sa posebnim potrebama – letovanje na moru
• Finansijska podrška za nabavku lekova

Ovakvu i sličnu vrstu pomoći Caritas Valjevo i danas distribuira, zavisno o vrsti pomoći i kriterijumima donatora i na kraju realnim potrebama korisnika.
Po usvajanju Zakona o udruženjima RS, Caritas Valjevo sprovodi zakonsku proceduru registracije udruženja u oktobru 2010.
Osim kratkoročnih projekata i vidova pomoći, Caritas Valjevo je realizaciju svojih aktivnosti sprovodio i putem raznih dugoročnih projekata.

Caritas Valjevo se u svom radu dokazao kao organizacija od javnog interesa sprovodeći projekte od javnog interesa na lokalnom nivou. U svom radu je ostvario odlične odnose u lokalnoj zajednici – sa lokalnom samoupravom, organizacijama, institucijama, drugim vladinim i nevladinim organizacijama, koje deluju u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite. Pored razvijanja i negovanja dobrih odnosa u zajednici, svoju dobru praksu je prenosio i u susednu Republiku Bosnu i Hercegovinu/ Tuzla – u realizaciji EU projekata prekogranične saradnje gotovo tri godine, promovišući zaštitu mentalnog zdravnja u zajednici. Dobra medijska propraćenost, novinski članci, pozivi i učešće na tribinama, konferencijama i forumima izražavaju dobru saradnju i zainteresovanost zajednice za rad Caritas-a Valjevo.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Radno vreme: ponedeljak-petak / 8.00-16.00h

Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Karađorđeva 120b
Radno vreme vešeraja:
ponedeljak-petak 08-16h |