Lokacija
Nedelja, 20 Avgust 2017

POMOĆ U KUĆI

POMOC U KUCICaritas Valjevo, prenoseći iskustva iz Caritas-ove mreže, posebno iz Italije, Nemačke i Holandije, pokretač je organizovane dnevne usluge u zajednici – pomoć u kući. U martu 2001. godine Caritas Valjevo započinje sa prvim aktivnostima kućne nege podržanim od strane Caritas-om Pordenone iz Italije. Projekat kućne nege, koji se sprovodio prema italijanskom modelu,  2003.godine je priključen i prilagođen Nacionalnom programu kućne nege i dnevnih centara, kojim je koordinirao Caritas Srbije. Tada je započeto i sa razvojem usluge po standardizovanom implementacionom modelu Nemačke i Holandije uz prilagođavanje usluge potrebama i uslovima u našem okruženju. Do sada je uslugu koristilo 300 starih i invalidnih osoba, a prosečan mesečni broj korisnika je 50.
Od 2013. godine  ova usluga se sufinansira od strana Grada Valjeva kroz javne nabavke za  finansiranje usluga socijalne zaštite. Godišnji troškovi usluge su 23.770,00 €, od čega je 15.770,00  € iz gradskog budžeta, a ostatak od 8.000,00 se dotira iz fonda socijalnog preduzetništva u okviru udruženja – štamparije PrintiCA.

Logički nastavak aktivnosti pomoći u kući je projekat „Profesionalizacija sektora mentalnog zdravlja u zajednici u cilju kvalitetnijeg života osoba sa intelektualnim teškoćama“, kofinansiranog od EU u cilju uvođenja novih i razvoja postojećih dnevnih usluga u zajednici (pomoć u kući za odrasle osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama i izgradnja dnevnog  boravka za odrasle sa intelektualnim teškoćama) kao podrška mogućeg procesa deinstitucionalizacije u Srbiji. Usluga pomoći u kući za ovu ciljnu grupu započeta je u februaru 2015. godine i trenutno je dobija 16 korisnika. Uslugu pružaju dve negovateljice uz podršku specijaliste medicinske psihologije i koordinatora usluge.  
Caritas Valjevo trenutno je u procesu licenciranja usluge “Pomoć u kući” u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike i biće jedini licencirani pružalac usluge u Kolubarskom okrugu.

Svako od nas ima dosta stvari koje više ne nosi, a koje bismo mogli da poklonimo onima kojima je to najpotrebnije.

Možete doneti svoju odeću, obuću, ćebad, posteljinu kod nas, uz prethodnu najavu na broj telefona 291-820. Ili ostavite ispred vrata ako nismo kod kuće :)

Dusko Radovic

 

Toliko nas ima i toliko imamo da niko ne sme ostati sam i bespomoćan! (D. Radović)

KONTAKT

Caritas Valjevo |
Braće Veličković 44 |
14000 Valjevo |
PIB 106811763 |
MBR 28025629 |
tel: +381 14 291 820 |
fax. +381 14 291 820 |
office@caritas-valjevo.rs |
Vešeraj  |  +381 60 30 65 469
Štamparija  |  +381 69 306 5 463
Usluga "Pomoć u kući  | +381 69 306 5 464 |
Humanitarni rad  |  +381 60 505 8 606 |

Radno vreme: ponedeljak-petak 08-16h |