Korišćenje invalidskih pomagala

Jedna od stalnih aktivnosti Caritasa Valjevo je podrška građanima Valjeva kroz ustupanje ortopedskih pomagala na korišćenje. Sugrađani koji imaju trenutnu potrebu za korišćenjem invalidskih kolica, toaletnih kolica, šetalica i štaka, a nisu u mogućnosti da ih samostalno obezbede mogu da dobiju ova ortopedska pomagala na korišćenje ukoliko postoje slobodna i na stanju u Caritasu Valjevo. Pomagala se mogu koristiti u trajanju do 4 meseca.

Detaljnije informacije možete dobiti od ponedeljka do petka (od 8 do 16 časova) na broj telefona ikonica telefonske slusalice 014/291-820 ili na email 📧 caritasva@open.telekom.rs.