Nova prezentacija Caritasa Valjevo

Snimak ekrana na kome se vidi procenat pristupačnosti sajta

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih međunarodnih organizacija na svetu živi oko 15% osoba sa invaliditetom. Prema popisu koji je u Srbiji rađen 2011. godine između 500.000 i 700.000 osoba pripada ovoj kategoriji. U skladu sa članom 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, osobe s invaliditetom imaju pravo pristupa građevinama, putevima, prevoznim sredstvima, otvorenom i zatvorenom prostoru, informacijama, komunikacijama i uslugama, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. Društvo u celini mora da napravi takvo okruženje da sve osobe, bez obzira na invaliditet, u jednakim okolnostima kao i drugi građani, mogu živeti dostojanstvenim životom.

Želeći da obezbedimo pristupačnost informacija, Caritas Valjevo je redizajnirao svoju internet prezentaciju www.caritas-valjevo.rs i uskladio je sa standardima digitalne pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i konceptom univerzalnog dizajna za sve.

Održan okrugli sto o pristupačnosti

Fotografije održanog okruglog stola

U Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu, 07.12.2022. godine održan je okrugli sto PRISTUPAČNA KOMUNIKACIJA u okviru regionalnog projekta ACTIVE (Accessible Communication Toward Inclusion of Vulnerable and Excluded persons on Western Balkans). Učesnici okruglog stola bili su predstavnici lokalnih institucija, medija i organizacija civilnog društva. Pored upoznavanja lokalne zajednice sa konceptom pristupačne komunikacije i standardima jasnog jezika, cilj događaja bio je i sagledavanje barijera u komunikaciji, kao i iznalaženje načina za njihovo prevazilaženje.

Pročitajte detaljnije vest Održan okrugli sto o pristupačnosti

Razgovor na temu volonterizma

Zoom razgovor

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je 1985. godine proglasila 5. decembar za Međunarodni dan volontera, kao podsećanje na dan kada je 1970. godine stvoren Program UN za volontere.

Motivi za volonterski rad izraz su visoke svesti i spremnosti da se odgovori na potrebe drugih i unapredi život u svojoj zajednici. Pored saznanja da čine nešto za „pravu stvar“, volonteri su u prilici da dobiju nova iskustva, znanja i veštine i da ostvare nova prijateljstva i kontakte, kao i da iskoriste mogućnost stručnog usavršavanja i ličnog napredovanja.

Pročitajte detaljnije tekst „Razgovor na temu volonterizma“

Obuka negovateljica za uslugu – Pomoć u kući u ruralnom području

Fotografija obuke održane u Valjevu

Ovog vikenda četvoročlani tim Caritasa Valjevo realizovao je besplatnu akreditovanu obuka za pružanje usluge ,,Pomoć u kući” za dvanaestoro polaznika. Obuka je realizovana u okviru projekta „Obuka negovateljica za uslugu – Pomoć u kući u ruralnom području“ koji je podržan od strane Grada Valjeva.

Od 2001. godine Caritas Valjevo pokretač je organizovane dnevne usluge u zajednici pomoć u kući prema italijanskom modelu pomoći i podrške ranjivim grupama. Prvu licencu, kao dokaz standardizovanog kvalitetnog rada za pružanje usluge pomoć u kući od strane nadležnog ministarstva za socijalnu zaštitu Caritas Valjevo dobio je 2015.

Pročitajte detaljnije tekst „Obuka negovateljica za uslugu – Pomoć u kući u ruralnom području“

Prezentacije u Italiji

Fotografija iz Italije

Prošle nedelje u Caritasu Rim  i Caritasu Conversano-Monopoli  o svojim iskustvima u radu u Centru za azil u Bogovadji i Balkanskoj migrantskoj ruti govorile su Valeria Capillupo i Simona Guarini.

Valeria i Simona volontiraju u Valjevu  od juna ove godine zahvaljujući projektu „Civilna služba“ koji sprovodi Caritas Italiana u partnerstvu sa Caritasom Valjevo. Kroz svoj skoro jednogodišnji rad u Srbiji  one će pružati podršku u realizaciji aktivnosti Caritasa Valjevo na polju humanitarnog rada.

Pročitajte detaljnije tekst „Prezentacije u Italiji“

Prezentacija Zakona o socijalnom preduzetništvu

Fotografija okruglog stola

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku da se u Srbiji jun mesec obeležava kao Mesec mentalnog zdravlja i tim povodom 07. juna u Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu održana je prezentacija Zakona o socijalnom preduzetništvu sa akcentom na zapošljavanje osoba sa mentalnim smetnjama. Prezentacija je realizovana u okviru projekta „Svako može da pukne“ koji sprovodi mreža za mentalno zdravlje naum „NaUm“ uz podršku Caritasa i partnerskih organizacija, Herc Udruženja, Videa i Duša iz Beograda, Udruženja korisnika usluga mentalno zdravlja Zračak iz Valjeva i Humanitarnog centra „DUGA“ iz Zrenjanin.

Pročitajte detaljnije tekst „Prezentacija Zakona o socijalnom preduzetništvu“

Realizovana obuka u Mionici

Fotografija obuke koja je realizovana u Mionici

Proteklog vikenda tim Caritasa Valjevo realizovao je obuku negovateljica za uslugu Pomoć u kući namenjenu odraslim licima sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama. Obuka je realizovana za sedam polaznica u Opštini Mionica, a naručilac obuke bilo je udruženje „Humanost Mionica“. Obuke je realizovana zahvaljujući projektu Nemačko-srpske razvojne saradnje „Usluge socijalne zaštite za osetljive grupe“, koji sprovodi GIZ.

Skip to content