Migrantska kriza

Sa otvaranjem Balkanske rute i početkom migrantske krize u Srbiji Caritas Valjevo, kao prvi Caritas u Srbiji pokreće programe podrške migrantima koji se nalaze u Srbiji na proputovanju ka zemljama Evropske unije. Sa sve većim brojem migranata koji su tokom 2015 godine dolazili u Beograd, prestonicu Srbije,  Caritas Valjevo počinje sa urgentnim programima koji se na početku ogledaju u podeli hrane, higijenskih paketa ali i postavljanjem prvog sanitarnog kontejnera opremljenog sa tuševima na teritoriji cele Srbije.

Sa zatvaranjem granica Evropske unije i sam tokom i izgled migrantske krize u Srbiji se transformiše. Caritas Valjevo prestaje sa urgentnim programima i uspostavljanja mehanizme i alate psihosocijalne podrške i edukacije za migrante koji se nalaze u Centru za azil u Bogovađi nadomak Valjeva.  Zahvaljujući podršci Caritasa Nemačke i Austrije u Centru za azil funkcioniše psihosocijalni tim i sportski animator, a uz finansijsku podršku i saradnju sa italijanskom organizacijom IPSIA ACLI i Caritasa Ambrosiana otvoren je Social Cafe.