PUBLIKACIJA „PRIČE U POKRETU“

U martu 2023. godine zvanično je prestao da radi Centar za azil u Bogovadji. Tokom 12 godina rada hiljade migranata koji su se nalazili u tranzitu kroz Srbiju boravili su u ovom centru.

Sa sve većim brojem migranata koji su tokom 2015. godine dolazili u Beograd, Caritas Valjevo započinje sa urgentnim programima koji se na početku ogledaju u podeli hrane, higijenskih paketa ali i postavljanjem prvog sanitarnog kontejnera u Beogradu opremljenog sa tuševima. Sa zatvaranjem granica Evropske unije i sam tokom i izgled migrantske krize u Srbiji se transformiše. Caritas Valjevo prestaje sa urgentnim programima i uspostavlja mehanizme i alate psihosocijalne podrške i edukacije za migrante. Zahvaljujući podršci donatora tokom 2016. godine u Centru za azil u Bogovađi Caritas Valjevo započinje sa prvim psihosocijalnim aktivnostima. Od te 2016. godine Caritas Valjevo u kontinuitetu i bez prekida sprovodi svoje aktivnosti do samog kraja i zatvaranja centra.

U cilju zaokruživanja osmogodišnjeg rada na balkanskoj migrantskoj ruti, Caritas Valjevo pripremio je publikaciju prikupljenih iskustava iz Centra za azil u Bogovađi kao zabeležbu vremena provedenog na zajedničkom putovanju.

Publikacija je pripremljena na srpskom, engleskom i italijanskom jeziku i možete je preuzeti sa donjih linkova.

Preuzmite publikaciju Priče u pokretu na srpskom jeziku.
Preuzmite publikaciju „Priče u pokretu“ na srpskom jeziku.
Stories in movement- english version link for download
Download publication „Stories on the move“ in English language
Scarica la pubblicazione "Storie in movimento"
Scarica la pubblicazione „Storie in movimento“ in Italiano.