Nova prezentacija Caritasa Valjevo

Prema procenama Svetske zdravstvene organizacije (WHO) i drugih međunarodnih organizacija na svetu živi oko 15% osoba sa invaliditetom. Prema popisu koji je u Srbiji rađen 2011. godine između 500.000 i 700.000 osoba pripada ovoj kategoriji. U skladu sa članom 9. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom Ujedinjenih nacija, osobe s invaliditetom imaju pravo pristupa građevinama, putevima, prevoznim sredstvima, otvorenom i zatvorenom prostoru, informacijama, komunikacijama i uslugama, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima. Društvo u celini mora da napravi takvo okruženje da sve osobe, bez obzira na invaliditet, u jednakim okolnostima kao i drugi građani, mogu živeti dostojanstvenim životom.

Želeći da obezbedimo pristupačnost informacija, Caritas Valjevo je redizajnirao svoju internet prezentaciju www.caritas-valjevo.rs i uskladio je sa standardima digitalne pristupačnosti za osobe sa invaliditetom i konceptom univerzalnog dizajna za sve.