Prezentacije u Italiji

Prošle nedelje u Caritasu Rim  i Caritasu Conversano-Monopoli  o svojim iskustvima u radu u Centru za azil u Bogovadji i Balkanskoj migrantskoj ruti govorile su Valeria Capillupo i Simona Guarini.

Valeria i Simona volontiraju u Valjevu  od juna ove godine zahvaljujući projektu „Civilna služba“ koji sprovodi Caritas Italiana u partnerstvu sa Caritasom Valjevo. Kroz svoj skoro jednogodišnji rad u Srbiji  one će pružati podršku u realizaciji aktivnosti Caritasa Valjevo na polju humanitarnog rada.

Povodom svojih prezentacija u Italiji, Valeria i Simona se jednoglasno slažu da je bilo lepo osetiti zainteresovanost ljudi o tekućoj dinamici i problematici migratorne politike duž Balkanske rute i videti interesovanje ljudi za praktičan humanitarni rad na terenu.