O Caritasu Valjevo

Caritas Valjevo počeo je sa radom početkom devedesetih godina i svojim aktivnostima je ublažavao posledice, ne samo rata i raspada Jugoslavije, nego kasnije i posledice NATO bombardovanja, realizujući različite projekte, od interventnih programa pomoći do dugoročnih programa. Tih godina Caritas Valjevo je funkcionisao kao filijala Caritasa Beogradske nadbiskupije, a službeno delovanje počinje otvaranjem kancelarije u Valjevu u januaru 2001. godine.

Caritas Valjevo tokom svog postojanja primenjuje i koristi bogata stečena iskustva iz Caritasove mreže širom Evrope, a pogotovu Italije i Nemačke i pored dnevnih usluga u zajednici formira programe podrške ugroženim grupama, prvenstveno starima, osobama sa invaliditetom, Romima, razvojem socijalnog preduzetništva, delovanje u vanrednim situacijama, podršci tražiocima azila koji se nalaze u tranzitu kroz Srbiju i promociji zaštite mentalnog zdravlja u zajednici.

Šta je usluga Pomoć u kući?


Usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući“ je usluga podrške korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga je dostupna odraslim i starim licima koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svom domu bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Kako do usluge?
Procedura za prijem započinje zahtevom za pružanje usluge Pomoć u kući. Nakon neposrednog primanja zahteva vrši se početna procena potreba. U slučaju popunjenosti kapaciteta, formira se lista čekanja.

Detaljnije o usluzi pročitajte na stranici Pomoć u kući.

Besplatno korišćenje invalidiskih pomagala

Jedna od stalnih aktivnosti Caritasa Valjevo je podrška građanima Valjeva kroz ustupanje ortopedskih pomagala na korišćenje. Sugrađani koji imaju trenutnu potrebu za korišćenjem invalidskih kolica, toaletnih kolica, šetalica i štaka, a nisu u mogućnosti da ih samostalno obezbede mogu da dobiju ova ortopedska pomagala na korišćenje ukoliko postoje slobodna i na stanju u Caritasu Valjevo. Pomagala se mogu koristiti u trajanju do 4 meseca.

Kontaktirajte nas za detaljnije informacije.

Podržite naš rad

Aktivnosti Caritasa Valjevo ne bi bile mogući da nema pomoći dobrih ljudi, institucija i organizacija iz zemlje i inostranstva. Vaša pomoć je dobrodošla u hrani, odeći i obući, medicinskom i sanitetskom materijalu, higijenskim artiklima, pelenama za decu i odrasle, a na poseban način kroz volonterski rad!