Urgentni projekti

Urgentni programi su jedna od primarnih aktivnosti Caritasa Valjevo, a obzirom da je region u zadnje tri decenije suočen sa velikim brojem vanrednih situacija poput oružanih sukoba, bombardovanja, poplava, zemljotresa, požara, a stečena znanja i iskustva nakon svake katastrofe jačala su organizacione kapacitete Caritasa i učvršćivala njegovu poziciju i prepoznatljivost u društvu. 

Zahvaljujući podršci internacionalne mreže Caritasa veliki broj građana Valjeva  i kolubarskog okruga, hiljade ljudi, osetili su ljudsku ali i materijalnu podršku tokom ovih nemilih događaja.  Preko 100 tona direktne humanitarne pomoći i preko četiri miliona eura uloženo je u podizanje kvaliteta života žitelja Valjeva i Kolubarskog okruga tokom više od dvadeset godina rada.