Centar za slušanje

Centar za slušanje je jedan od prvih dugoročnih projekata Caritas-a Valjevo, koji se primenjuje u radu većine Caritas-a, prvenstveno u Italiji, iz čijeg modela je i imlementiran.
Smisao ove otvorene kancelarije je humaniji model prijemnih kancelarija u sistemima socijalne zaštite i drugih organizacija i institucija, a bazira se na slušanju osoba/ljudi u potrebi, koji se obraćaju zbog različitih problema. 

Korisnicima se pomaže na različite načine: razgovorom, upućivanjem u oblike socijalne zaštite i u institucije koje nude različite usluge, organizovanjem konferencija za korisnike u saradnji sa relevantnim akterima u zajednici ukoliko je to potrebno i povezivanjem sa aktuelnim Caritas-ovim projektima i uslugama, pružanjem pomoći u hrani, odeći i obući, sredstvima za higijenu, a u skladu sa mogućnostima i raspoloživim sredstvima. Centar za slušanje mesečno poseti oko 20 korisnika