Pomoć u kući

Caritas Valjevo pokretač je organizovane dnevne usluge u zajednici – Pomoć u kući.

Pomoć u kući se sufinansira od strana Grada Valjeva kroz javne nabavke za finansiranje usluga socijalne zaštite. Od 2015. godine Caritas Valjevo postaje licencirani pružalac usluge Pomoć u kući na teritoriji Srbije od strane Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Dobijanje licence za pružanje usluge Pomoć u kući od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna Srbije pitanja Republike predstavlja dokaz ali i veliko priznanje o ispunjenosti standarda rada Caritasa Valjevo na polju socijalne zaštite. 

Od projekta »Kućne nege i dnevnih centara za stare« koji je pokrenut 2001. godine sa tri negovateljice i 30 korisnika za 16 godina rada pređen je veliki put koji je Caritas Valjevo doveo do pružanja pomoći i podrške za 110 odraslih, starih lica i lica sa mentalnim i intelektualnim smetnjama. Tokom 2023.  godine Caritasov tim za pružanje usluge »Pomoć u kući« broji trinaest članova, od toga deset negovateljica, jedan stručni radnik, viši fizioterapeut i koordinator usluge.

Šta je usluga Pomoć u kući?
Usluga socijalne zaštite „Pomoć u kući“ je usluga podrške korisnicima u zadovoljavanju svakodnevnih životnih potreba, kako bi se unapredio ili održao kvalitet života. Usluga je dostupna odraslim i starim licima koja imaju ograničenja fizičkih i psihičkih sposobnosti, usled kojih nisu u stanju da nezavisno žive u svom domu bez redovne pomoći u aktivnostima dnevnog života, nege i nadzora, pri čemu je porodična podrška nedovoljna ili nije raspoloživa.

Dom korisnika je okruženje u kome se pruža većina usluga, uz korišćenje usluga socijalnih i zdravstvenih službi u zajednici na način koji omogućava održanje maksimalnog stepena nezavisnosti i brige o potrebama korisnika.

Korisnici usluge su odrasle i stare osobe sa:
-hroničnim bolestima
-invaliditetom
-na postoperativnom tretmanu
-u terminalnoj fazi
-slabim socijalnim kontaktima
– u riziku od siromaštva

Za pružanje usluge od sedam navedenih kriterijuma potrebno je ispuniti najmanje četiri:
– osobe sa hroničnim oboljenjem ili invaliditetom
– osobe sa teškoćama u održavanju lične higijene
– osobe prošle kroz stresne situacije
– osobe koje žive same ili sa bolesnim članom porodice
– siromašni
– osobe sa slabim socijalnim kontaktima
– osobe koje imaju teškoće u održavanju domaćinstva

Kako do usluge?
Procedura za prijem započinje zahtevom za pružanje usluge Pomoć u kući. Nakon neposrednog primanja zahteva vrši se početna procena potreba. U slučaju popunjenosti kapaciteta, formira se lista čekanja.

Zahtev za pružanje usluge Pomoć u kući podnosi se lično u Caritasu Valjevo ili putem telefona +38114291820 ili na e-mail caritasva@mts.rs.