Prezentacija Zakona o socijalnom preduzetništvu

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije donelo je odluku da se u Srbiji jun mesec obeležava kao Mesec mentalnog zdravlja i tim povodom 07. juna u Muzeju zavičajnih pisaca u Valjevu održana je prezentacija Zakona o socijalnom preduzetništvu sa akcentom na zapošljavanje osoba sa mentalnim smetnjama. Prezentacija je realizovana u okviru projekta „Svako može da pukne“ koji sprovodi mreža za mentalno zdravlje naum „NaUm“ uz podršku Caritasa i partnerskih organizacija, Herc Udruženja, Videa i Duša iz Beograda, Udruženja korisnika usluga mentalno zdravlja Zračak iz Valjeva i Humanitarnog centra „DUGA“ iz Zrenjanin.

Posle više od jedne decenije rada na ovom zakonu, diskusija, odlaganja, najava, pa opet odlaganja i na kraju javnih rasprava Skupština Srbije je početkom februara usvojila Zakon o socijalnom preduzetništvu kao temelju za razvoj poslovanja zasnovanog na principima koji umesto sticanja ličnog profita u fokus stavljaju rešavanje društvenih problema i socijalno uključivanje marginalizovanih grupa stanovništva. Implementiranje zakona očekuje se na jesen ove godine što daje dovoljno prostora da subjekti ispune kriterijume definisane zakonom i steknu status socijalnog preduzetništva.

–       Privredna komora Srbije se pored učešća u izradi zakona, poslova zagovaranja na ovu temu bavi i podizanjem internih kapaciteta socijalnih preduzeća realizacijom različitih obuka i u narednom periodu radićemo na umrežavanju socijalnih preduzeća sa drugim pravnim subjektima ali i između sebe.“, kaže Milica Pavić iz Privredne komore Srbije. Takođe, Centar za programe podrške privredi i MMSPD u Privrednoj komori Srbije kreirao je Metodologiju za mapiranje socijalnih preduzeća i merenje društvenog impakta, što će olakšati mapiranje socijalnih preduzeća u Srbiji i kreiranje Analize sektora socijalnog preduzetništva.

Svoja iskustva na temu reforme sektora mentalnog zdravlja u Srbiji sa akcentom na zapošljavanje osoba sa mentalnim smetnjama izneo je Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šabac. Caritas Šabac osnivač je dva preduzeća, „Socijalne sinergije“ i „Avlije održivog razvoja“, koja imaju socijalnu misiju i zapošljavaju osobe sa invaliditetom i sa mentalnim poteškoćama.

–          Caritas Šabac se već više od deceniju bavi aktivnostima koje imaju za cilj socijalnu inkluziju. Pružamo usluge socijalne zaštite, imamo dva dnevna boravka za osobe sa mentalnim i intelektualnim poteškoćama, uslugu stanovanja uz podršku, uslugu pomoć u kući i dva preduzeća u kojima zapošljavamo osobe sa invaliditetom. Na taj način pokušavamo da primenimo italijanski model zaštite mentalnog zdravlja  u zajednici. Italija je začetnik savremenog socijalnog preduzetništva te njihova iskustva pokušavamo da implementiramo u praksi. Naša dva preduzeća uz socijalne ciljeve ispunjavaju i ekonomske ciljeve. Moramo imati u vidu da niko neće da plati uslugu koja nije kvalitetna koliko god vi imali humanu i socijalnu misiju“, kaže Miroljub Nikolić, direktor Caritasa Šabac. 

Veoma je važno je da se ceo sistem promeni, da se otvaranjem službi u zajednici razbija stigma koja postoji oko mentalnih poremećaja, kao i da udruženja prepoznaju kao važan resurs. Trenutni sistem zaštite mentalnog zdravlja produbljuje stigmu i socijalnu isključenost osoba sa mentalnim poremećajima. Prema statistikama SZO jedna od četiri osobe suoči se sa problemima mentalnog zdravlja. Što znači da je u svakoj porodici jedan član pod rizikom. Dakle, radi se o problemu koji se tiče svih građana.

– Iako je pred nama dug i naporan put, veoma smo ponosni na ovaj projekat jer o problemima sa mentalnim zdravljem ne treba i ne sme da se ćuti. Zbog izuzetno velikog broja ljudi koji su pogođeni nekim problemom mentalnog zdravlja (oko 25 odsto populacije), veoma je bitno da naša poruka dopre do što većeg broja građana i da se skrene pažnja na ovu bitnu temu, posebno sada nakon Covid-19 pandemije – rekla jeLarisa Despotović, koordinatorka projekta i Predsednica Udruženja Herc, nosioca projekta SVAKO MOŽE DA PUKNE.

Projekat “Svako može da pukne se sprovodi” zahvaljujući podršci Vlade Švajcarske kroz program „Zajedno za aktivno građansko društvo“ koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative.